BLOG/PORADNIK / Poznaj nasze wymienniki entalpiczne

Poznaj nasze
WYMIENNIKI ENTALPICZNE

Wymiennik entalpiczny to jeden z rodzajów wymienników ciepła stosowany do odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych. W naszej ofercie mamy wymienniki entalpiczne przeciwprądowe i entalpiczne krzyżowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ich budowy, zasady działania, ich zalety oraz nasz szeroki asortyment.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Wymienniki entalpicze zbudowane są z gęsto położonych cienkich płyt wykonanych z mikroporowatego polimeru z powloką antybakteryjną (membrana entalpiczna), tworzących kanały nawiewu oraz wywiewu. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przepływają w kanalikach powietrznych wymiennika w przeciwnych kierunkach. Płyty wymiennika nagrzewają się od ciepłego powietrza wywiewanego z budynku jednocześnie ogrzewając zimne powietrze zewnętrzne.

Dodatkowo membrana entalpiczna umożliwia przenikanie cząstek pary wodnej, dzięki czemu jej znaczna część jest przekazywana do powietrza nawiewanego do budynku (zimą). Membrana zastosowana w tych wymiennikach umożliwia przenikanie ciepła jawnego (jest to zmierzona termometrem temperatura powietrza) oraz utajonego (ciepła ukrytego pod postacią cząsteczek pary wodnej). Według zasad fizyki ciepło utajone oraz ciepło jawne tworzą razem entalpię, stąd nazwa tego typu wymienników.

Budowa_wymiennika

ZALETY WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO

• Odzysk wilgoci pomaga utrzymać komfortowy klimat w naszym domu zarówno w okresie zimowym jak i letnim.
• Selektywna membrana entalpiczna z powłoką antybakteryjną blokuje przejście wirusów (w tym SARS-CoV-2), bakterii, zarazków, pleśni, gazów i cząstek zapachowych.
• Na powierzchni wymiennika nie wykrapla się woda, więc w przypadku niskich temperatur zminimalizowane jest ryzyko jego oszronienia.
• Z uwagi na brak wykraplania dużych ilości wody na wymienniku nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu z centrali (podłączania odpływu skroplin do kanalizacji sanitarnej).
• Brak dodatkowych ruchomych części, w przeciwieństwie do wymiennika obrotowego.

PORÓWNANIE WYMIENNIKA STANDARDOWEGO I ENTALPICZNEGO

Optymalna dla naszego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania wilgotność względna
powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić od 40 do 60%, przy temperaturze powietrza w zakresie od 20 do 22℃

Wymiennik enalpiczny niezależnie od temperatur powietrza zewnętrznego utrzymuje poziom wilgotności powietrza nawiewanego w zakresie od 44 do 50%.

Jednocześnie ze względu na brak wykraplania wilgoci na wymienniku ma on niższą temperaturową sprawność ciepła – co oznacza niższą temperaturę powietrza nawiewanego niż w standardowym wymienniku ciepła. W przypadku centrali VUT 350 VB EC A21 sprawność odzysku ciepła wymiennika standardowego to 85-94% a wymiennika entalpicznego to 75-92%.

POZNAJ NASZE CENTRALE Z WYMIENNIKIEM ENTALPICZNYM

Mamy w ofercie dwa typy central wyposażonych w wymiennik entalpiczny.

Centrale te różnią się układem króćców i sposobem montażu, dzięki czemu pozwolą na ich zastosowanie w każdym budynku. Co istotne każda ta centrala występuje w wersji z wymiennikiem standardowym i entalpicznym dzięki czemu w każdym momencie użytkowania możemy wymienić wymiennik na bardziej dopasowany do naszych aktualnych potrzeb.

Serie central z wymiennikiem entalpicznym:
• VUE 160/250/350/550 VB EC A21 i A14
• VUE 300/400/700 HB/HBE EC A21

Więcej informacji na: https://rekuperatordladomu.pl

Jak może wyglądać rekuperacja w Twoim domu?
Przekonaj się na przykładzie naszej
wirtualnej makiety
Jak zabrać się za rekuperację?
Z nami to łatwizna!