GWARANCJA

Zarejestruj się i odbierz
darmowe przedłużenie
okresu gwarancji do 3 lat!

Wystarczy wypełnić formularz i cieszyć się kolejnym rokiem gwarancji na centrale wentylacyjną marki Vents.

Zarejestruj się i odbierz
darmowe przedłużenie
okresu gwarancji do 3 lat!

Wystarczy wypełnić formularz i cieszyć się kolejnym rokiem gwarancji na centrale wentylacyjną marki Vents.

 

REGULAMIN PROMOCJI

Przedłużona gwarancja do 3 lat

I. Organizator i realizator promocji.
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Vents Group Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo.


II. Prawne regulacje promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.rekuperatordladomu.pl.
2. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.


III. Czas trwania promocji.

1.Promocja trwa od 01.06.2023 r. do odwołania.


IV. Zasady promocji.

1. Aby wziąć udział w promocji urządzenie musi zostać zarejestrowane w systemie Vents Group Sp. z o.o. nie później niż 90 dni od daty montażu (potwierdzonej protokołem) i faktury sprzedaży.
2. W ramach promocji klient otrzymuje wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy od daty montażu centrali (potwierdzonej protokołem uruchomienia centrali i fakturą sprzedaży).

3. Warunkami skorzystania z promocji wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy, są:
a. Zarejestrowanie urządzenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rekuperatordladomu.pl
b. Załączenie do formularza rejestracyjnego skanu pierwszej strony karty gwarancyjnej, która powinna być uzupełniona o dane: data i numer faktury sprzedaży oraz pieczęć i podpis uprawnionego Instalatora /ASV wraz z podaniem daty instalacji oraz numeru uprawnień SEP Instalatora.
c. Załączenie do formularza rejestracyjnego skanu faktury zakupu urządzenia.
d. Załączenie do formularza rejestracyjnego skanu protokołu z pierwszego uruchomienia centrali wykonanego przez uprawnionego Instalatora (wzór protokołu pierwszego uruchomienia znajduje się w karcie gwarancyjnej dostarczonej z urządzeniem).
4. Potwierdzeniem udzielenia dodatkowej gwarancji jest wiadomość e-mail wysłana przez organizatora z nową karta gwarancyjną na urządzenie. Nowa karta gwarancyjna zostanie przesłana na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zostanie wysłana w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia rejestracyjnego.
5. W celu utrzymania 36 miesięcznej gwarancji należy spełnić wszystkie wymagania uruchomienia i użytkowania jednostki, które opisane są w karcie gwarancyjnej urządzenia (takie jak okresowe przeglądy serwisowe i wymiana filtrów).

REGULAMIN PROMOCJI

Przedłużona gwarancja do 3 lat

I. Organizator i realizator promocji.
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Vents Group Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo.

II. Prawne regulacje promocji.
1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.rekuperatordladomu.pl.
2. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej.

III. Czas trwania promocji.
1.Promocja trwa od 01.06.2023 r. do odwołania.

IV. Zasady promocji.
1. Aby wziąć udział w promocji urządzenie musi zostać zarejestrowane w systemie Vents Group Sp. z o.o. nie później niż 90 dni od daty montażu (potwierdzonej protokołem) i faktury sprzedaży.
2. W ramach promocji klient otrzymuje wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy od daty montażu centrali (potwierdzonej protokołem uruchomienia centrali i fakturą sprzedaży).
3. Warunkami skorzystania z promocji wydłużenia gwarancji do 36 miesięcy, są:
a. Zarejestrowanie urządzenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rekuperatordladomu.pl
b. Załączenie do formularza rejestracyjnego skanu pierwszej strony karty gwarancyjnej, która powinna być uzupełniona o dane: data i numer faktury sprzedaży oraz pieczęć i podpis uprawnionego Instalatora /ASV wraz z podaniem daty instalacji oraz numeru uprawnień SEP Instalatora.
c. Załączenie do formularza rejestracyjnego skanu faktury zakupu urządzenia.
d. Załączenie do formularza rejestracyjnego skanu protokołu z pierwszego uruchomienia centrali wykonanego przez uprawnionego Instalatora (wzór protokołu pierwszego uruchomienia znajduje się w karcie gwarancyjnej dostarczonej z urządzeniem).
4. Potwierdzeniem udzielenia dodatkowej gwarancji jest wiadomość e-mail wysłana przez organizatora z nową karta gwarancyjną na urządzenie. Nowa karta gwarancyjna zostanie przesłana na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zostanie wysłana w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia rejestracyjnego.
5. W celu utrzymania 36 miesięcznej gwarancji należy spełnić wszystkie wymagania uruchomienia i użytkowania jednostki, które opisane są w karcie gwarancyjnej urządzenia (takie jak okresowe przeglądy serwisowe i wymiana filtrów).

Promocji podlegają następujące centrale wentylacyjne:

Promocji podlegają następujące centrale wentylacyjne:

centrale z wymiennikiem przeciwprądowym centrale z wymiennikiem
przeciwprądowym entalpicznym
centrale z wymiennikiem
obrotowym
VUT160VBECA21 / A14
VUE160VBECA21 /A14 VUTR280VEECA21
VUT250VBECA21 /A14
VUE250VBECA21 /A14 VUTR400VEECA21
VUT350VBECA21/ A14 VUE350VBECA21/ A14 VUTR600VEECA21
VUT550VBECA21/ A14 VUE550VBECA21/ A14 VUTR250PEEC-RA21
VUT300HBECA21 VUE300HBECA21 VUTR250PEEC-LA21
VUT300HBEECA21 VUE300HBEECA21 VUTR350PEEC-RA21
VUT400HBECA21 VUE400HBECA21 VUTR350PEEC-LA21
VUT400HBEECA21 VUE400HBEECA21 VUTR650PEEC-RA21
VUT700HBECA21 VUE700HBECA21 VUTR650PEEC-LA21
VUT700HBEECA21 VUE700HBEECA21
VUT160PBEC-RA21
VUT160PBEC-LA21
VUT350PBEC-RA21
VUT350PBEC-LA21
centrale z wymiennikiem przeciwprądowym
VUT160VBECA21 / A14
VUT250VBECA21 /A14
VUT350VBECA21/ A14
VUT550VBECA21/ A14
VUT300HBECA21
VUT300HBEECA21
VUT400HBECA21
VUT400HBEECA21
VUT700HBECA21
VUT700HBEECA21
VUT160PBEC-RA21
VUT160PBEC-LA21
VUT350PBEC-RA21
VUT350PBEC-LA21
centrale z wymiennikiem
przeciwprądowym entalpicznym
VUE160VBECA21 /A14
VUE250VBECA21 /A14
VUE350VBECA21/ A14
VUE550VBECA21/ A14
VUE300HBECA21
VUE300HBEECA21
VUE400HBECA21
VUE400HBEECA21
VUE700HBECA21
VUE700HBEECA21
centrale z wymiennikiem
obrotowym
VUTR280VEECA21
VUTR400VEECA21
VUTR600VEECA21
VUTR250PEEC-RA21
VUTR250PEEC-LA21
VUTR350PEEC-RA21
VUTR350PEEC-LA21
VUTR650PEEC-RA21
VUTR650PEEC-LA21

4 PROSTE KROKI

4 PROSTE KROKI

I KROK:
REJESTRACJA
Wypełnij dostępny
formularz

II KROK: ZAŁĄCZ
WYMAGANE DOKUMENTY

Załącz skan faktury zakupu urządzenia,
skan pierwszej strony karty
gwarancyjnej
oraz skan protokołu
z pierwszego
uruchomienia.

III KROK: PODAJ
DANE INSTALATORA

Podaj dane: NIP, numer telefonu,
adres e-mail instalatora,
który zamontował
Twoją centralę.

IV KROK: CIESZ SIĘ
DŁUŻSZĄ GWARANCJĄ

Dostaniesz potwierdzenie
na adres mailowy
o przedłużonej gwarancji
do 36 miesięcy.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Zarejestruj swój rekuperator

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Zarejestruj swój rekuperator

  Dane zgłaszającego
  Dane urządzenia
  (Do sprawdzenia na pierwszej stronie karty gwarancyjnej urządzenia)
  Dane firmy instalacyjnej
  Załączniki
  (Wymagane do wysłania formularza)
  Jak może wyglądać rekuperacja w Twoim domu?
  Przekonaj się na przykładzie naszej
  wirtualnej makiety
  Jak zabrać się za rekuperację?
  Z nami to łatwizna!