BLOG/PORADNIK / Wymiennik standardowy i entalpiczny – porównanie parametrów pracy

WYMIENNIK STANDARDOWY I ENTALPICZNY
porównanie parametrów pracy

ILE WILGOCI ZYSKAMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO?

Na Wykresie 1 przedstawiliśmy wartości wilgotności względnej powietrza nawiewanego do pomieszczeń dla centrali VUT 350 VB EC A21* w zależności od typu zastosowanego w niej wymiennika ciepła. Na wykresie tym bardzo dobrze widać jak duże są różnice w poziomie wilgotności względnej powietrza za wymiennikiem entalpicznym oraz standardowym. Różnica ta utrzymuje się w szczególności w chłodnej części roku – przy temperaturach powietrza zewnętrznego mniejszych niż 10℃.

WYMIENNIK ENALPICZNY NIEZALEŻNIE OD TEMPERATUR POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO UTRZYMUJE POZIOM WILGOTNOŚCI POWIETRZA NAWIEWANEGO W ZAKRESIE OD 44 DO 50%.

Ze względu na to, że na wymienniku entalpicznym nie wykrapla się wilgoć, sprawność temperaturowa tego wymiennika będzie niższa niż wymiennika standardowego. Czyli dla użytkownika mniejsza będzie temperatura powietrza nawiewanego. Musimy jednak pamiętać, że ta różnica energii znajduje się w cząsteczkach pary wodnej, które nie wykraplają się na wymienniku tylko są doprowadzane do pomieszczenia.

Na Wykresie 2 przedstawiliśmy wartości temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń dla centrali VUT 350 VB EC A21* w zależności od typu zastosowanego w niej wymiennika ciepła. Różnice w wysokości temperatury powietrza nawiewanego to kilka stopi Celsjusza, im chłodniejsza temperatura na zewnątrz tym różnica ta jest większa. Dla przykładowej wydajności sprawność wymiennika standardowego to ok. 89% z kolei entalpiczego ok. 71%.

Standardowe wymienniki przeciwprądowe charakteryzują się świetnym parametrem temperaturowego odzysku ciepła, jednak wraz z intensywnym ogrzewaniem i budynku w okresie zimowym mogą doprowadzić do nadmiernego wysuszenia powietrza w budynku. Gdy obawiamy się suchego powietrza w okresie grzewczym i nie chcemy inwestować w dodatkowe nawilżacze powietrza, dobrym rozwiązaniem będzie postawienie na wymiennik entalpiczny. Jest to rozwiązanie zapewniające dostarczenie wilgotnego powietrza do całego budynku i pomagające utrzymać w nim optymalny komfort klimatyczny.

* Na potrzeby obliczeń przyjęto wydajność centrali równą 400 m3/h, parametry powietrza wewnętrznego: temperatura +22℃, wilgotność 40%, wilgotność powietrza zewnętrznego 100% dla temperatury od 15 do 0℃ oraz 75% dla wyższych wartości temperatur.

Jak może wyglądać rekuperacja w Twoim domu?
Przekonaj się na przykładzie naszej
wirtualnej makiety
Jak zabrać się za rekuperację?
Z nami to łatwizna!