BLOG/PORADNIK / Na co zwrócić uwagę przed montażem centrali?

Na co zwrócić uwagę przed montażem centrali wentylacyjnej

Montaż centrali wentylacyjnej

 

Planujesz montaż centrali wentylacyjnej, ale nie wiesz, na co powinieneś zwrócić uwagę podczas wyboru konkretnej jednostki? Poznaj nasz krótki poradnik, z którym dokonasz świadomego i dobrego zakupu.

 

Lokalizacja centrali wentylacyjnej

Centrala powinna być zlokalizowana w pomieszczeniu co najmniej ocieplonym, a najlepiej ogrzewanym, w którym temperatura w ciągu całego roku mieści się w zakresie od +1°C do +40°C. 

Układ króćców

Centrala może stać na ziemi, być podwieszana do ściany lub sufitu. Najczęściej montowanymi modelami są centrale stojące z króćcami do góry, takie jak VUT VB EC A21. W przypadku montażu w garażu często wykorzystuje się centrale podwieszane np. VUT PB, VUT PBE/ PBW. W przypadku poddasza użytkowego bardzo dobrze sprawdzają się centrale podwieszane i stojące z króćcami na boki. 

 

Odpływ skroplin

W przypadku centrali z wymiennikiem krzyżowym i przeciwprądowym konieczne jest odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej. Jeśli nie zostało to przewidziane na etapie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej oraz nie ma możliwości włączenia odpływu skroplin z centrali do kanalizacji, należy wybrać centralę z obrotowym wymiennikiem ciepła. Budowa i działanie wymiennika obrotowego nie generuje potrzeby odprowadzania skroplin z centrali.

 

Waga centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne są urządzeniami zbudowanymi z podzespołów metalowych – obudowa, silniki i wymiennik generują dość sporą wagę urządzenia. Centrala VUT 350 VB EC A21 waży 64 kg, a VUT 550 VB EC A21 – 82 kg. W szczególności istotne jest to w przypadku central podwieszanych do sufitu czy ściany oraz ustawianych na stropach poddaszy – istotne, aby przegrody budowlane posiadały odpowiednią nośność.

 

Zasilanie centrali wentylacyjnej

Centrale dla domów jednorodzinnych zasilane są z sieci prądu zmiennego 230 V. Jeśli chcemy doposażyć centralę w dodatkowe nagrzewnice (wstępną lub wtórną) musimy zapewnić im zasilanie. Podobna sytuacja dotyczy chłodnic i nagrzewnic wodnych czy freonowych.

Czerpnia i wyrzutnia

 

Przy lokalizacji czerpni i wyrzutni na ścianie lub dachu budynku musimy trzymać się zapisów w jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsze warunki to: 

  • Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
  • Okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m.
  • Czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

 

Teraz znacie już najważniejsze informacje na temat centrali wentylacyjnych. Uzbrojeni w tę wiedzę możecie ruszać na zakupy. Życzymy powodzenia.

Jak może wyglądać rekuperacja w Twoim domu?
Przekonaj się na przykładzie naszej
wirtualnej makiety
Jak zabrać się za rekuperację?
Z nami to łatwizna!