BLOG/PORADNIK / Jak poprawić jakość powietrza w domu?

Jak poprawić jakość powietrza

w domu?

Dlaczego warto zadbać o czyste powietrze we wnętrzu?

 

W dobie pandemii nasze domy i mieszkania stają się miejscem do pracy, nauki oraz spotkań z przyjaciółmi. Według danych Komisji Europejskiej przed pandemią Europejczycy spędzali średnio aż 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Covid-19 tylko wzmocnił ten trend. Najwięcej czasu przebywamy w miejscu naszego zamieszkania. 

Mając na uwadze zdrowie swoje i naszych bliskich, powinniśmy w szczególności zadbać o jakość oraz ilość powietrza w pomieszczeniach, w których spędzamy znaczącą część naszego życia. Największymi zagrożeniami są zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla (CO2), a także cząstki stałe unoszące się w powietrzu. 

 

Kiedy stężenie CO2 jest najwyższe?

Stężenie CO2 w pomieszczeniach zamkniętych powinno wynosić do 1000 ppm, a jego średnia zawartość w powietrzu atmosferycznym wynosi ok. 415 ppm. W trakcie spoczynku człowiek wydycha aż 10-12 l/h CO2 co w konsekwencji powoduje, że w sypialni, w porannym powietrzu stężenie dwutlenku węgla wzrasta aż do 2500-3500 ppm. 

Jest to wartość 6, a nawet 8-krotnie większa niż jego stężenie w powietrzu zewnętrznym i przekracza normy ponad 3-krotnie! Sytuacja taka może powodować ból głowy, bezdech czy złe samopoczucie u domowników. 

Jaki wpływ mają pyły stałe na zdrowie?

 

Cząstki stałe (PM) rozproszone w powietrzu są, zgodnie z aktualnymi badaniami, bardzo dużym zagrożeniem dla społeczeństwa. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera około 7 milionów ludzi. Dzieje się tak, ponieważ cząstki pyłów w łatwy sposób wnikają głęboko do płuc i układu sercowo-naczyniowego prowadząc do wielu chorób. 

Dodatkowo naukowcy zaobserwowali zależność pomiędzy częstością występowania wirusa SARS-CoV-2, a poziomem zanieczyszczenia cząsteczkami stałymi PM10 i PM2,5. Przenoszenie się Covid-19 zależy również od stopnia zanieczyszczenia otaczającego nas powietrza.

 

Dlaczego wentylacja grawitacyjna to zły wybór? 

Niestety, wentylacja grawitacyjna jest najczęściej spotykaną formą dostarczania świeżego powietrza do naszych mieszkań i domów. Posiada ona jednak kilka podstawowych wad. Przede wszystkim użytkownik nie ma żadnego wpływu na ilość dostarczanego powietrza. 

Co więcej, nie jest ono w żaden sposób filtrowane, przez co cząstki stałe, które znajdują się w powietrzu zewnętrznym, przenikają do użytkowych pomieszczeń. 

 

Ile świeżego powietrza powinna dostarczać wentylacja?

Aktualna norma „PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i użyteczności publicznej” dokładnie określa minimalny strumień powietrza wentylacyjnego:

  • w kuchni z oknem zewnętrznym: wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu 3-osobowym – 30 m3/h, w mieszkaniu o liczbie mieszkańców większej niż troje – 50 m3/h, a w kuchni wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h;
  • w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną: 50 m3/h, a w kuchnię gazową (z wentylacją mechaniczną) – 70 m3/h;
  • w pomieszczeniach kuchni w trakcie ich użytkowania zaleca się okresowe zwiększanie strumienia powietrza do 120 m3/h;
  • w łazience z WC lub bez niego – 50 m3/h, a w oddzielnym WC – 30 m3/h; 
  • w pokojach mieszkalnych – 20 m3/h na osobę, jednak krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu nie powinna być mniejsza niż 1/h, a w pokojach z nieotwieranymi oknami wyposażonymi w instalację wentylacji mechanicznej – 30 m3/h;
  • w pokoju mieszkalnym oddzielonym od pomieszczeń kuchni, łazienki i toalety więcej niż dwojgiem drzwi lub w pokoju znajdującym się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym, lub mieszkaniu w budynku wielorodzinnym – 30 m3/h;
  • w pomieszczeniach pomocniczych bez okien – 15 m3/h.

Jaka jest przewaga wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

 

Dostarczanie wymaganego minimalnego strumienia powietrza wentylacyjnego powoduje brak problemów ze zbyt wysokim stężeniem CO2. Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła mamy gwarancję dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza niezależnie od panujących  warunków atmosferycznych. 

Dodatkowo napływające powietrze jest filtrowane, co uniemożliwia przedostanie się cząstek stałych do pomieszczeń. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w formie centrali wentylacyjnej wraz z rozprowadzaniem instalacji najłatwiej zamontować w nowopowstałych budynkach. Na etapie budowy kanały rozprowadzające powietrze do anemostatów można zamontować w izolacji w stropie, co znacząco ułatwia montaż oraz oszczędza miejsce. 

Instalacje z centralą wentylacyjną można doposażyć w moduł antysmogowy taki jak FBK2. Znajdują się w nim wysokosprawne filtry: klasy G4 (wstępny), węglowy (pochłaniający związki organiczne i brzydkie zapachy) oraz H13 (filtr absolutny HEPA stosowany w obiektach szpitalnych w salach zabiegowych). 

Dla obiektów już istniejących ciekawym rozwiązaniem jest wentylacja decentralna. Są to urządzenia z odzyskiem ciepła i filtracją rekomendowane do jednego pomieszczenia. Nie wymagają one rozprowadzenia kanałów, minimalizując ingerencję w konstrukcję budynku.

Jak może wyglądać rekuperacja w Twoim domu?
Przekonaj się na przykładzie naszej
wirtualnej makiety
Jak zabrać się za rekuperację?
Z nami to łatwizna!